Wat doet Tijhaarcoaching?

Het effect van je communicatie is de reactie die je krijgt. Sinds mijn opleiding als master NLP in 2006 draag ik dit NLP principe met me mee. Het helpt mij om telkens weer naar mezelf te kijken in relatie tot de ander. 

 

Want het is de kwaliteit van de interactie die bijdraagt tot een mogelijk welslagen van het veranderproces. En hoe mooi is het dat ik die kan beïnvloeden door mijn weten, mijn reflectie.

Tijhaarcoaching is in te zetten als trainer, coach en procesbegeleider. 

Trainer, coach en procesbegeleider vanuit Tijhaarcoaching.

Sinds 2006 bestaat Tijhaarcoaching. Inmiddels dus 17 jaar. Jaren waar ik terug kan kijken op prachtige opdrachten. En als ik het geheel overzie, is de overeenkomst: in contact met jezelf en de ander.
Dat was de kern van meerdere grote trajecten voor bijvoorbeeld het IKNL, Woonzorggroep Wilgaerden, Ketenzorg West-Friesland, netwerk dementie Drenthe; Dokter Drenthe, INKT ouderenzorg Alkmaar.
Trainingen en het begeleiden van processen komen tot stand door een intensief contact met de opdrachtgever. Samen sparren over: Wat willen jullie? Waarom? En waarom nu? Vanuit de interactie kom ik met een voorstel waarin een mix van theorie en praktijk bij elkaar komt. 

 

Geput wordt uit  NLP, motiverende gespreksvoering, positieve gezondheid, STEM etc. En pas als we denken dat het reëel en haalbaar is, ga ik aan de slag.
Het coachen van mensen 1 op 1 is de laatste jaren naar de achtergrond verdwenen. Wat niet wil zeggen dat ik dat niet meer zal oppakken. Mocht je een coach zoeken, mag je natuurlijk altijd contact opnemen. 
Ik werk met de technieken van NLP en kan de Mindsonar-test inzetten om meer inzicht te krijgen in de denkstijlen die voor jou wel of niet effectief zijn in bepaalde situaties.

Testimonial

"Jacqueline laat zien hoe je gesprekken kunt aangaan op een rustige en respectvolle manier. Ze is heel kundig als trainer en is goed voorbereid. Dat merk je."

Trainer, coach, procesbegeleider bij Stichting STEM  (STerven op je Eigen Manier)

In 2010 hoorde ik Bert Buizert spreken over STEM, Sterven op je eigen manier, op een symposium en stapte na afloop op hem af. In zijn verhaal zat namelijk alles wat ik net had geleerd tijdens de certificeringsopleiding MindSonar en was meteen verliefd op het materiaal van STEM. Het enige wat ik nog kon denken was: Hier wil ik mee aan de slag. Inmiddels is het 2023 en zijn we 13 jaar verder. 13 jaar waarin hij en ik vele duizenden mensen in onze trainingen, bijeenkomsten en voordrachten hebben mogen ontmoeten en trainen. Soms in een lezing waar het gaat over bewustwording. Soms in een intensief traject binnen een organisatie waarin we hopen dat zorgvrager en familie, zorgverleners, teams en organisaties ervaren dat er iets is veranderd op het gebied van de palliatieve zorg. 

Tijdens de coronatijd hebben we ons ook gespecialiseerd in online trainingen Spreken over het levenseinde. Een driedelige training waarin we het materiaal van STEM verbinden aan de gespreksstijlen volgen-gidsen-sturen en werken met een acteur. Had je me voor corona gevraagd of een communicatie training online kan, had ik volmondig NEE gezegd. Nu durf ik te zeggen dat een online training misschien nog wel krachtiger werkt.
Voor meer informatie over de in company online training kun je contact met me opnemen via jacqueline@tijhaarcoaching.nl 
Klik hier om naar de website van stichting STEM te gaan om een overzicht te krijgen van meer trainingen.
Klik hier voor het filmpje waarin ik iets meer over mezelf en over STEM vertel

Trainer Hogeschool Inholland

Sinds 2010 verzorg ik vanuit Tijhaarcoaching diverse lessen binnen het contractonderwijs van Inholland. Ik ervaar het  inspirerend mijn kennis, kunde en ervaring van de afgelopen 40 jaar in te mogen zetten binnen het onderwijs. Ook hier zet ik het principe van Het effect van je communicatie is de reactie die je krijgt in. 

Natuurlijk weet ik wat er van me wordt gevraagd en wat ik in huis heb, maar ik geloof dat het pas effect heeft als de cursisten open staan voor mijn verhaal.  Daarom krijgt een les zijn definitieve vorm in de interactie met de groep. De inhoud van de lessen hebben een mix in zich van STEM, palliatieve zorg en ACP, motiverende gespreksvoering, persoonsgerichte zorg en positieve gezondheid.